POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Slow Life By Monia Monika Smolak z siedzibą w Siechnicach, 1 Maja 11/6, 55-011 Siechnice, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8981857513, e-mail: monia@slowlifebymonia.pl.

 

2. Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

a. dane przekazane Sprzedawcy przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub Formularza zamówienia, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon oraz

b. dane osobowe zbierane w ramach korzystania przez Użytkownika ze Strony, w tym zapisywane w plikach cookies.

 

3. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

4. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu:

a. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, w tym rozpatrzenie reklamacji Produktu;

b. wykonania umowy (realizacji Zamówienia), świadczenia usług drogą elektroniczną (utworzenie i prowadzenie Konta Kupującego);

c. marketingu własnych produktów Sprzedawcy.

 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikiem,

b. w przypadku, o którym mowa ust. 4 lit. b – niezbędność do realizacji umowy, świadczenia usługi;

c. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. c) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci marketingu własnych produktów;

d. w przypadku podania innych danych, niż dane oznaczone w formularzu jako obligatoryjne – zgoda Użytkownika.

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla udzielenia odpowiedzi na pytanie pytania zawarte w Formularzu kontaktowym, dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub realizacji Zamówienia albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

8. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Sprzedawcę. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (InPost), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe.

 

9. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

10. Administrator nie dokonuje transferu danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej.

 

KLAUZULA: FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Slow Life By Monia Monika Smolak z siedzibą w Siechnicach, 1 Maja 11/6, 55-011 Siechnice , zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8981857513, e-mail: monia@slowlifebymonia.pl.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta Kupującego) (podstawa przetwarzania danych to niezbędność do wykonania umowy oraz zgoda Użytkownika w przypadku nieoznaczonych jako obowiązkowe). Dodatkowo dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu własnych produktów Administratora (podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora).

Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi realizację Zamówienia lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji zamówienia lub świadczenia usług drogą elektroniczną albo, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe użytkownika mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które umożliwiają świadczenie usług i realizację Zamówień przez Administratora. Takimi odbiorcami danych osobowych są m.in.: firmy kurierskie (InPost), firma świadcząca usługi hostingowe, firma świadcząca usługi utrzymaniowe i rozwojowe Strony, firma świadcząca usługi marketingu cyfrowego, biuro rachunkowe.

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.